Osobnosti regionu

Regionální osobnosti v našem pojetí zahrnují vedle spisovatelů, novinářů atp. i výtvarníky (malíře, sochaře, keramiky...), architekty, hudebníky nebo například politiky a jinak veřejně činné osobnosti našeho "mikroregionu".

Níže uvedené osobnosti regionu čerpají největším dílem z knihy Dolní Bousov moje město (pro tuto publikaci je vybral a informace o nich sestavil prom. historik Karol Bílek).

ZDROJ: BENEŠ, Luděk, Karol BÍLEK, Sylva DANÍČKOVÁ, Tomáš GRINDL, Jan CHARVÁT, Sylva MĚSTECKÁ a Jiří WALDHAUSER. Dolní Bousov: moje město. Mladá Boleslav: Městský úřad Dolní Bousov, 2000. ISBN 80-238-5840-8.

Osobnosti regionu

Janeček Vladimír, 1933 (Kamenice) -

Pochází z Dobšína-Kamenice, základní školu absolvoval v Dolním Bousově, pak se věnoval profesionální vojenské službě a dosáhl titul inženýra a doktora věd a vojenské hodnosti generálmajora. Jako profesor Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši byl i jejím rektorem.

Jaroš Jiří, 16. 8. 1925, Mladá Boleslav - 19.10. 1998, Kosmonosy

Žil ve Střehomi a pak v Horním Bousově. Sportovec (kopaná, házená, stolní tenis), ochotnický herec v řadě souborů v okolí. Oblíbený konferenciér a zpěvák. Zároveň patřil k obětavým funkcionářům hasičů, přes 30 let byl velitelem sboru v Horním Bousově a členem okresního výboru. S manželkou Libuší...

Javůrková, roz. Toboříková Marie, 24. 10. 1961 (Jičín)

Dětství prožila v Sedlištích, vyučila se knihkupkyní v Luhačovicích, později žila v Markvarticích, nyní v Dolním Bousově. Amatérská výtvarnice, od roku 1990 se zůčastňuje výstav (Jičín, Staré Hrady). Oblíbila si hlavně krajinářství.

Jeleček František, 16. 2. 1910, Mladá Boleslav - 5. 7. 1991 (Dolní Bousov)

Vystudoval učitelský ústav v Praze, pak učil na různých školách (mj. Dobšín, Vlčí Pole, Řítonice, Dlouhá Lhota). V letech 1940-1983 působil na dolnobousovské škole, z toho dva roky jako ředitel (1950-1952). Od třicátých let byl duší sportovního dění v městě (kopaná, tenic, hlavně hokej - ten hrál...

Jeleček Leoš, 29. 8. 1945 (Mladá Boleslav)

Mladí prožil v Dolním Bousově. Vystudoval přirodovědeckou fakultu UK v Praze. Působil v Československé akademii věd (Ústav československých a světových dějin, Geografický ústav), v letech 1992-1993 přednášel na univerzitě v Kansasu v USA, poté na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje...

Jelínek Martin Ignác, 29. 7. 1728, Kosmonosy (datum křtu) - po r. 1800

Sochař a řezbář z proslulé kosmonosské umělecké dílny. Je mj. autorem výzdoby kostela sv. Kateřiny v Dolním Bousově (1750-1760) a sochy sv. Jana Nepomuckého v Horním Bousově (1776). I jeho strýc josef Jiří Jelínek (10. 2. 1697, Kosmonosy - 23.1. 1776, Kosmonosy) přispěl k sochařské výzdobě obcí...

Jindra Jáchym, 17. 8. 1806, Haratice - 11. 7. 1886 (Dolní Bousov)

Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi, filozofii v Praze a seminář v Litoměřicích, po vysvěcení působil jako farář na Mnichovohradišťsku. Na penzi žil v Dolním Bousově. Vydal několik knih.

Kafka Ladislav, 7. 9. 1891, Dolní Bousov - 21. 11. 1953 (Dolní Bousov)

Absolvoval nižší reálku a učitelský ústav v Jičíně, působil na několika školách Jičínska, mj. v Domousnicích, na Všeborsku a v Dolním Bousově. Od roku 1928 až do svého penzionování v roce 1950 učil v Bakově nad Jizerou. Napsal Učebnici zeměpisu pro obecné školy (s J. Černým - 1935).

Kalenský Marek, 3. 4. 1973 (Mladá Boleslav)

Autokrosový závodník, reprezentant, v letech 1998 a 1999 2. v seriálu mistrovství ČR, v roce 1999 obsadil 3. místo v mistrovství Evropy.

Kalferst František, 28. 12. 1893, Kopidlno - 7. 6. 1968 (Hořice v Podkrkonoší)

Po studiích na učitelském ústavu v Jičíně začal svou pedagogickou dráhu na několika školách Jičínska, své působení v Dolním Bousově (1920-1927) přerušil ročním pobytem v Martině na Slovensku (1922-1923). Přispíval svými články do mnoha časopisů (např. Bousovák, Náš domov).

Kaluha Josef, 19. 2. 1893, Milíčeves - 22. 5. 1970 (Mladá Boleslav)

Působil dlouho v Dolním Bousově jako učitel, zároveň byl městským knihovníkem.

Karásek Antonín, 19. století

Učil v Dolním Bousově, v roce 1862 patřil k zakladatelům pěveckého sboru Stojmír. Později byl řídícím učitelem v Libošovicích (1867-1896). Jeho manželka Emilie pocházela z rodu hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera.

Karban Jan, 1812 - 29. 12. 1868 (Dolní Bousov)

Učitel, v roce 1862 byl zakladatelem a prvním dirigentem pěveckého sboru Stojmír.

Klauz František, 14. 6. 1865, Svobodín - 4. 7. 1936

Továrník a mecenáš, který dal ve své rodné obci postavit ,,obecní dům". Na něm je jeho pamětní deska s reliéfním portrétem.

Kocvera Ladislav

Po roce 1945 působil jako náměstek ministra průmyslu. Jeho otec Josef i bratr Sláva pracovali v Dolním Bousově jako pekaři, Sláva byl vynikající hokejový brankář.

Kolátor Jan, 16. 5. 1790, Bělá - 4. 12. 1872 (Dolní Bousov)

Katolický kněz, po vysvěcení roku 1812 vystřídal řadu míst, nejdéle působil jako farář v Libošovicích a přes 30 let jako farář v Dolním Bousově.

Kolátor Jan, 29. 6. 1918, Praha - 29. 11. 1995 (Mnichovo Hradiště)

Od roku 1944 pracoval jako úředník na obecním úřadě, později na místním národním výboru v Dolním Bousově. K jeho zálibám patřila kulturní činnost: učil hře na housle, hrál ochotnické divadlo, zpíval ve Stojmíru a patřil k zakladatelům a pilným dopisovatelům Bousováka.

Kollátor František, 24. 4. 1864, Horní Bousov - 22. 12. 1941 (Dolní Bousov)

Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi a kněžský seminář, vysvěcen byl v roce 1888 a jako kaplan a farář působil mj. v Sobotce, v Libošovicích a od roku 1903 do smrti v Dolním Bousově.

Koníček František, 17. 5. 1939, Městec Králové - 15. 8. 2000 (Mladá Boleslav)

Po studiích začal učit na dolnobousovské škole, v letech 1990-2000 byl jejích ředitelem. V roce 1994 redigoval almanach Historie a současnost školy dolnobousovské. Byl rovněž velkým odborníkem na chov včel, vedl včelařský kroužek.

Košíček Václav, 25. 9. 1882, Markvartice - 11. 2. 1935 (Mladá Boleslav)

Učitelský ústav absolvoval v Jičíně, pak učil na Jičínsku a Mladoboleslavsku (Markvartice, Dolní Bousov, Mladá Boleslav). Byl výborným hudebníkem, autorem četných písní, sborů a chrámové hudby. Dirigoval pěvěcký sbor Stojmír. Na odpočinku žil ve Strenicích. Ředitelem školy byl již i jeho otec...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>