Kolátor Jan, 29. 6. 1918, Praha - 29. 11. 1995 (Mnichovo Hradiště)

Od roku 1944 pracoval jako úředník na obecním úřadě, později na místním národním výboru v Dolním Bousově. K jeho zálibám patřila kulturní činnost: učil hře na housle, hrál ochotnické divadlo, zpíval ve Stojmíru a patřil k zakladatelům a pilným dopisovatelům Bousováka.