Regionální literatura

Městská knihovna si dala za cíl soustředit ve svém fondu regionální literaturu z DOLNOBOUSOVSKA.

"Regionální literatura jsou v běžném pojetí všechna literární díla, v nichž se výrazným způsobem odráží autorův vztah k určitému kraji, k jeho zvláštnostem společenským, kulturním i jazykovým, k jeho etnické i přírodní osobitosti. V užším smyslu jde o literaturu, která slouží specifickým kulturním potřebám určité krajové oblasti a spoluvytváří místní kulturní život."        
(Slovník literární teorie, Praha: Československý spisovatel 1984, s. 312)

Regionální literatura zahrnuje literaturu o regionu (knihy, sborníky, časopisy, články….) a literaturu regionálních autorů (píší o regionu, narodili se nebo žijí v regionu).

Regionální osobnosti je širší pojem, vedle spisovatelů, novinářů atp. zahrnuje i výtvarníky (malíře, sochaře, keramiky...), architekty, hudebníky nebo například politiky.

Vymezení regionu DOLNOBOUSOVSKO

Centrum

  • Dolní Bousov a spádové obce (Bechov, Horní Bousov, Ošťovice, Střehom, Svobodín, Vlčí Pole) a Rohatsko
  • sledujeme velmi podrobně - tzn. pokoušíme se získat každou publikaci vztahující se k tomuto centrálnímu území

 

Blízké okolí

  • významná místa a osobnosti z blízkého okolí (tj. v okruhu do 10 km); např. Přepeře, Markvartice, Domousnice apod.
  • sledujeme podrobně - zaměření zejména na zmínku či vztah k Dolnímu Bousovu

 

Vzdálené okolí

  • významná místa a osobnosti ze vzdáleného okolí (tj. v okruhu do 20 km); hranice: severně až k Turnovu včetně, západ Ml. Boleslav vč., jižně Domlousnice/Loučeň/Jabkenice, východ Jičín vč.
  • sbíráme selektivně dle uvážení - tzn. v tomto okruhu je publikací velké množství a shromažďují je i příslušné knihovny (Jičín, Ml. Boleslav, Turnov), proto do svého fondu zařazujeme pouze dle významu publikace či osobnosti pro nás (tj. zaměření zejména na zmínku či vztah k Dolnímu Bousovu)