Současnost a knihovna

Městská knihovna v Dolním Bousově je univerzální veřejnou knihovnou, jejímž zřizovatelem je město Dolní Bousov. Knihovna nabízí (data k r. 2022) více než 15 500 svazků, 30 titulů časopisů, regionální literaturu, deskové stolní hry a přístup na veřejný internet. Najdete nás v Kostelní ulici 50 m od náměstí TGM ve zrekonstruované budově bývalé fary.

Provoz knihovny je od roku 2009 plně automatizován. Od roku 2020 používáme knihovnický systém KOHA. V roce 2009 knihovna získala od zřizovatele krásné nové prostory ve zrekonstruované budově bývalé fary. Počátkem roku 2013 se začalo s rekonstrukcí podkrovních prostor, kde bude vytvořena chybějící přednášková a spolková místnost.

Knihovnická práce je rozmanitá, není omezena jen na výpůjční činnost. V knihovně se realizuje řada veřejných vzdělávacích pořadů a vystoupení, jak pro dospělé čtenáře, tak především pro děti. Ty jsou účinně doplňovány menšími výstavkami knih nebo větší výstavou v galerii Na Faře v přízemí budovy. Týdenní výpůjční doba pro veřejnost představuje (v roce 2022) 21 hodin. Knihovna se zapojuje do významných celostátních akcí - např. Březen - měsíc čtenářů, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, anketa SUK o nejhezčí dětskou knihu, Pasování na rytíře knih, Už jsem čtenář...

Více než polovina registrovaných čtenářů jsou děti a mládež ve věku do 15ti let. Udržovat tuto příznivou statistiku se nám daří díky soustředěné práci se školními dětmi, které se k četbě snažíme motivovat různými soutěžemi a akcemi v knihovně. Vymýšlíme projekty jak pro jednotlivce, tak i pro celé kolektivy tříd.

Zajímavou službou pro naše čtenáře je zpřístupnění čtenářských kont na webu. Každý čtenář se může z domova podívat do naší knihovny – prolistovat si katalog, v klidu si rozmyslet, co by si chtěl přečíst, co by ho z naší nabídky zajímalo. Sám si může knihu po internetu zamluvit (je-li právě půjčena), a také si může knížky prodloužit (aby zbytečně neplatil upomínku za pozdní vrácení).

Knihovna je členem:

  • SKAT - Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
  • SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

V roce 2013 získala knihovna za své webové stránky dětského oddělení s názvem Knižní doupě celostátní ocenění Biblioweb.