Významná data v historii knihovny

1862 Založena v Dolním Bousově knihovna (100 svazků knih)

1863 Založen čtenářský spolek v Dolním Bousově (13 časopisů) – schází se v hostinské místnosti Na radnici

1881 Založena Občanská beseda (800 knih) se sídlem v hostince U Hemů (Brodecká čp. 61) – její činnost později přejala osvětová komise a obecní knihovna

1919 Zákon o veřejných knihovnách obecných

1920 Vznik Místní osvětové komise

1921 Osvětová komise pořádá besídky s přednáškami, recitací a přednesem prózy

1922 Obnovena obecní knihovna na radnici – knihovník Karel Syrovátka, učitel. Knihy věnovala Řemeslnická beseda a Organisace sociálních demokratů. Občanská beseda se sídlem v hostinci U Horáčků (nám. TGM 126) odmítla věnovat svou knihovnu.

1922 Znovuzřízena čítárna na radnici – vede Jan Šolc, listonoš

1923 Knihovna na radnici – má 471 sv., 147 čtenářů a 2 495 výpůjček

1923 Čítárna v přední místnosti přízemí radnice – denně otevřena 2 hodiny, 16 časopisů a 24 noviny

1936 Založen Esperantistický klub

1939 Osvětová beseda uspořádala v ZŠ výstavu českých knih

1944 Nařízené vyřazování nevhodných knih ze školní a veřejné knihovny

1945 Zvolena Místní osvětová komise

1950 Při adaptaci radnice opět určena přední místnost do náměstí pro lidovou knihovnu a čítárnu

1954 Místní lidová knihovna zřizuje Gottwaldův koutek politické literatury, pro potřeby předvolební agitace zakoupen televizor

1958 Knihovna převedena na Okrskovou lidovou knihovnu spravující také Rohatsko, Skyšice, Vlčí Pole, Bechov, Obrubce

1959 Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)

1962 Knihovna přestěhována z radnice do hostince U Hemů (Brodecká čp. 61) do místností po bývalém Zdravotním klubu Strojtexu

1964 Knihovna přestěhována do čp. 125 na náměstí TGM (po bývalém cukrářském krámku)

1977 Knihovna přestěhována do zrekonstruovaných prostor bývalé spořitelny, nám. TGM 122, převedena na Střediskovou knihovnu s funkcí metodického vedení pro obce Bechov, Domousnice, Horní Bousov, Rabakov, Řitonice, Skyšice, Veselice a Vlčí Pole

1977 Profesionalizace knihovny, knihovnice Magda Procházková

1994 Knihovna sídlí opět v přízemí budovy radnice, nám. TGM 1

2000 Do knihovny zakoupen první počítač + laserová tiskárna + scanner

2001 Zaveden veřejně přístupný internet

2002 Zahájeno zpracování a katalogizace fondu knihovním systémem Clavius

2009 Knihovna přestěhována do vlastní budovy – zrekonstruovaná bývalá fara, Kostelní ul. 141

2009 Zahájeno půjčování automatizovaným výpůjčním systémem

2013 Rekonstrukcí podkroví fary přibyla ke knihovně přednášková a spolková místnost.