Knihovníci (dle dostupných materiálů)

1922 Karel Syrovátka, učitel

1922 čítárnu vede Jan Šolc, listonoš

1923 pomocný knihovník Josef Macoun, tajemník

1926 čítárnu vede Josef Moravec

1923 přibyl pomocný knihovník Josef Kaluha

1946 Josef Kaluha, učitel (až do r. 1959)

1955 pomocnice Magda Jandová (později Procházková)

1958 Knihovník Jos. Kaluha, pomocníci Jaroslava Bartoňová, Jaroslav Mertlík

1960 Jaroslav Mertlík

1962 Josef Pospíšil, důstojník ve výslužbě

1967 Josef Pajer (až do prosince 1976)

1977 Magda Procházková

1978 vedoucí střediskové knihovny M. Procházková, knihovnice Alena Jirčáková (až do r. 1982)

2009 vedoucí městské knihovny a infocentra Dita Říhová, knihovnice M. Procházková

2010 vedoucí městské knihovny a infocentra Dita Říhová, knihovnice Olga Třísková