Historie umístění knihovny

Čtenářský spolek se schází se v hostinské místnosti na radnici (r. 1863).

Založena Občanská beseda s knihovnou čítající 800 knih a se sídlem v hostinci U Hemů, dnes Staročeská restaurace Brodecká čp. 61(r. 1881).

Obnovena obecní knihovna a čítárna na radnici (r. 1922).

Knihovna přestěhována z radnice do hostince U Hemů (Brodecká čp. 61) do místností po bývalém Zdravotním klubu Strojtexu (r. 1962).

Knihovna přestěhována do čp. 125 na náměstí TGM, do prostor po bývalém cukrářském krámku (r. 1964).

Knihovna přestěhována do zrekonstruovaných prostor bývalé spořitelny, nám. TGM 122 (r. 1977).

Knihovna sídlí opět v přízemí budovy radnice, nám. TGM 1 (r. 1994).

Knihovna přestěhována do vlastní budovy - zrekonstruované bývalé fary v Kostelní ulici 141, doplněna o turistické informační centrum a galerii (r. 2009). Rekonstrukcí podkroví fary přibyla v roce 2013 ke knihovně přednášková a spolková místnost.