Jeleček Leoš, 29. 8. 1945 (Mladá Boleslav)

Jeleček Leoš, 29. 8. 1945 (Mladá Boleslav)

Mladí prožil v Dolním Bousově. Vystudoval přirodovědeckou fakultu UK v Praze. Působil v Československé akademii věd (Ústav československých a světových dějin, Geografický ústav), v letech 1992-1993 přednášel na univerzitě v Kansasu v USA, poté na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Napsal řadu odborných knih a studií, mnohé vyšly v zahraničí. Od studentských let je spolupracovníkem Bousováka.