Osobnosti regionu

Regionální osobnosti v našem pojetí zahrnují vedle spisovatelů, novinářů atp. i výtvarníky (malíře, sochaře, keramiky...), architekty, hudebníky nebo například politiky a jinak veřejně činné osobnosti našeho "mikroregionu".

Níže uvedené osobnosti regionu čerpají největším dílem z knihy Dolní Bousov moje město (pro tuto publikaci je vybral a informace o nich sestavil prom. historik Karol Bílek).

ZDROJ: BENEŠ, Luděk, Karol BÍLEK, Sylva DANÍČKOVÁ, Tomáš GRINDL, Jan CHARVÁT, Sylva MĚSTECKÁ a Jiří WALDHAUSER. Dolní Bousov: moje město. Mladá Boleslav: Městský úřad Dolní Bousov, 2000. ISBN 80-238-5840-8.

Osobnosti regionu

Košťák Josef, 1901 - 17. 2. 1970 (Mladá Boleslav)

Do Dolního Bousova přišel k firmě Bratři Horáčkové počátkem dvacátých let jako stavitel. Brzy se zapojil do spolkového života, zvláště do práce v Sokole. V roce 1929 vypracoval zdarma dokumentaci na stavbu sokolovny i projekt na její přístavbu provedenou v letech 1963-1968. Mezitím působil na...

Kouba Jaroslav, 19. 10. 1944 (Veselice)

Do školy chodil do Dolního Bousova, zemědělský inženýr, od roku 1993 přednosta okresního úřadu v Mladé Boleslavi.

Kozák Josef, 9. 7. 1903, Nadslav - 26. 7. 1998 (Jablonec nad Nisou)

Absolvent učitelského ústavu v Hořovicích, působil na Uherskobrodsku a na Domažlicku, od roku 1937 v Přepeřích, poté v Sobotce a nakonec v Horním Bousově. V letech 1944-1945 vězněn v Terezíně. Od studentských let přispíval verši i články do desítek novin a časopisů, také do Bousováka. Aktivně...

Kropáček František, 1. 1. 1921, Prachov - 15. 5. 1991 (Dobšín)

Vystudoval jičínské gymnázium a učitelský ústav, pak působil na školách Sobotecka (Roveň, Dobšín, Dolní Bousov). Od studentských let se zajímal o přírodu, zvláště o motýly. Psal do různých entomologických i populárních časopisů, na výpravy za motýly jezdil i do zahraničí.

Kučera František, 15. 1. 1896, Samšina - 9. 5. 1944 (Mladá Boleslav)

Vystudoval nižší reálku v Jičíně a učitelský ústav, pak působil na Jičínsku (Dlouhá Lhota, Všeborsko, Markvartice), nejdéle v Dolním Bousově (1924-1925, 1927-1944). Zde byl zapojen do kulturního života a do činnosti Sportovního klubu a skautingu. Založil i známý dolnobousovský šachový klub...

Kulhánek Jan, 25. 6. 1866, Třebovětice - 30. 8. 1939

Navštěvoval reálku a učitelský ústav v Jičíně, v letech 1919-1927 byl ředitelem školy v Dolním Bousově. Psal zde i městskou kroniku, dirigoval pěvěcký sbor Stojmír a byl i jinak veřejně činný. Stal se čestným občanem Dolního Bousova.

Kverek Pavel, 14. 3. 1959 (Mladá Boleslav)

Ornitolog, znalec přírody. Mládí prožil v Dolním Bousově, nyní žije v Kněžmostě. Profesí klempíř a kovář. Člen ornitologické společnosti a kroužkovatel Národního muzea, publikuje v odborném i regionálním tisku.

Lenc Karel, 16. 12. 1930 (Dolní Bousov)

Absolvoval pedagogickou školu v Liberci a jako mladý učitel vystřídal řadu škol v mnichovohradišťském okrese (mj. Dlouhá Lhota, Všeborsko, Dolní Bousov, Řítonice, Bechov). V letech 1968-1991 se znovu dostal na dolnobousovskou školu a byl zde zástupcem ředitele. V letech 1947-1964 hrál aktivně...

Linka Karel, 1867 - 23. 12. 1948

Vyučil se v Praze pekařem, řadu let pracoval ve Vídni, kde také v roce 1886 vstoupil do Klubu českoslovanských velocipedistů. Závodil, vyhrál asi 17 závodů a z Vídně jezdil na kole až do Dolního Bousova. Pak se sem vrátil natrvalo a v letech 1919-1927 byl starostou města. S manželkou Bohumilou...

Lohář František Rudolf, 21. 9. 1831, Dolní Bousov - 19. 1. 1897 (Jičín)

Vystudoval mladoboleslavské gymnázium a práva v Praze. Po studiích byl vychovatelem u Veithů na Liběchově, spoluzakladatelem časopisu Právník a v roce 1857 krátce přednášel na univerzitě v Budapešti. Pak vystřídal různá působiště, v roce 1868 se usadil jako advokát v Jičíně, kde se významně...

Macoun Josef, 11. 3. 1888, Kopidlno - 5. 10. 1963 (Praha)

Absolvoval nižší gymnázium a učitelský ústav v Jičíně, působil na několika školách Jičínska (Dětenice, Kopidlno), nejdéle, od roku 1919, v Dolním Bousově. V letech 1939-1950 zde byl ředitelem školy.

Maštálka Jindřich Gustav, 22. 2. 1866, Sobotka - 9. 9. 1926 (Domousnice)

Vystudoval nižší gymnázium v Jičíně a Českoslovansku obchodní akademii v Praze, vzdělání si doplňoval i v cizině (Ženeva). V letech 1888-1908 byl městským tajemníkem v Sobotce, ale svými schopnostmi brzy přesáhl region. V letech 1891-1903 byl zvolen do Zemědělské rady pro Království české, v...

Medonos Václav, 25. 7. 1888, Valdštejn u Bezdězu - 28. 3. 1962 (Praha)

Učil na Jičínsku (mj. Všeborsko, Horní Bousov, Libošovice), od roku 1929 v Praze, byl zapojen do příprav školské reformy. Od roku 1945 byl zemským školním inspektorem. Psal do různých pedagogických časopisů.

Mencl Jaroslav, 14. 4. 1893, Sobotka - 24. 10. 1971 (Nová Ves u Branžeže)

Učitelský ústav vystudoval v Hradci Králové, pak učil na různých školách Mnichovohradišťska a Jičínska. Zabýval se vlastivědou a památkovou péčí, napsal stovky článků a studií a i několik knih. V díle Pověsti jičínského kraje (1938) shromáždil i pověsti ze Sobotecka a Bousovska.

Mílek, ? - 1374 (Dolní Bousov)

Prvním jménem známý dolnobousovský farář.

Mrázek František, 4. 6. 1814, Vyskeř - 11. 8. 1878 (Dolní Bousov)

Lékař, který se za svého působení v Dolním Bousově zasloužil mj. o založení místní záložny (1863) a cukrovaru (1869).

Mrštík Jiří, 25. 4. 1877, Kolín - 1. 3. 1944 (Čáslav)

Za svého působení na učitelském ústavu v Jičíně (1908-1921) vydal sbírku Pověsti Jičínska, zahrnující i naše okolí.

Netolický z Eisenberka Václav Kazimír, 1700, Přehořov - 14. 3. 1760

Významný český stavovský politik, přední autor tereziánských reforem, roku 1738 koupil kostecké panství a provedl zde řadu reformních změn, které upravily život poddaných. Za něho začala v Dolním Bousově v roce 1754 stavba kostela sv. Kateřiny.

Novotný Augustin, 19. 3. 1923, Stará Říše - 5. 9. 1999 (Dolní Bousov)

V roce 1965 a znovu roku 1981 obnovoval jako sbormistr činnost pěveckého sboru Stojmír.

Odkolkové z Újezdce, 16. - 17. století

Příslušníci drobného šlechtického rodu, kteří v našem okolí koncem 16. století drželi Obruby (Vilém) a počátkem 17. století Vlčí Pole (Václav, Vladislav a Jindřich). Majetek postupně prodali ke kosteckému panství.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>