Kučera František, 15. 1. 1896, Samšina - 9. 5. 1944 (Mladá Boleslav)

Vystudoval nižší reálku v Jičíně a učitelský ústav, pak působil na Jičínsku (Dlouhá Lhota, Všeborsko, Markvartice), nejdéle v Dolním Bousově (1924-1925, 1927-1944). Zde byl zapojen do kulturního života a do činnosti Sportovního klubu a skautingu. Založil i známý dolnobousovský šachový klub Skalička. Byl neúnavným dopisovatelem mnoha novin i časopisů. Syn Zbyněk Kučera (*28 .7. 1923) obnovoval ve městě skauting a psal o jeho historii do Bousováka. V roce 1944 redigoval Zprávy klubu rodáků a přátel Dolního Bousova se sídlem v Praze v roce 1948 skautského Bousováka.