Mencl Jaroslav, 14. 4. 1893, Sobotka - 24. 10. 1971 (Nová Ves u Branžeže)

Učitelský ústav vystudoval v Hradci Králové, pak učil na různých školách Mnichovohradišťska a Jičínska. Zabýval se vlastivědou a památkovou péčí, napsal stovky článků a studií a i několik knih. V díle Pověsti jičínského kraje (1938) shromáždil i pověsti ze Sobotecka a Bousovska.