Janeček Vladimír, 1933 (Kamenice) -

Pochází z Dobšína-Kamenice, základní školu absolvoval v Dolním Bousově, pak se věnoval profesionální vojenské službě a dosáhl titul inženýra a doktora věd a vojenské hodnosti generálmajora. Jako profesor Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši byl i jejím rektorem.