Novinky

Oprava kostela sv. Kateřiny v Dolním Bousově

11.02.2010 10:39

V říjnu loňského roku bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení „Kostel sv. Kateřiny v Dolním Bousově“. Cílem tohoto sdružení je zajistit finanční prostředky potřebné na dokončení opravy kostela započaté v r. 2007.

Máte-li zájem se o možnosti pomoci při rekonstrukci dozvědět více, přečtěte si v příloze dopis, kterým sdružení oslovuje všechny místní občany, rodáky a vůbec lidi, kteří mají zájem, aby naše obec byla zase o kousek krásnější. 

Váš příspěvek, pokud se pro dar rozhodnete, můžete:

  • poukázat na účet  234711075/0300,
  • přispět vhozením hotovosti do kasičky umístěné na odboru místního hospodářství v 1. patře na městském úřadě,
  • případně v hotovosti předat zakladatelům občanského sdružení (Fr. Borovička, Jos. Hurský, Jos. Vynikal) viz příloha.

Na virtuální prohlídku kostela se můžete vydat kliknutím na následují odkaz Foto_kostela_2009.

OS_kostel.doc (28,5 kB) 

Nová výpůjční doba a nová knihovnice

18.12.2009 22:00

S koncem roku 2009 jsme se v knihovně rozloučili s dlouholetou pracovnicí Městské knihovny v Dolním Bousově - s paní Magdou Procházkovou. Na její místo nastoupí v lednu 2010 nová síla - paní Olga Třísková, která je v současné době ještě na mateřské dovolené a proto bude zatím pracovat pouze na částečný úvazek. V souvislosti s tím budou následovat i drobné úpravy ve výpůjční době knihovny pro veřejnost.

Nová výpůjční doba pro veřejnost:

Út 12 - 18 hod.

Čt 10 - 11:30 a 12 - 18 hod.

Přejeme Vám vše nejlepší do roku 2010 a doufáme, že nám zachováte svou přízeň i v nadcházejícím roce.

Novinky z Městské knihovny Dolní Bousov

13.11.2009 23:55

Nová knihovna má kromě nových reprezentativních prostor také nový elektronický výpůjční systém a nové otevírací hodiny.

Výpůjční doba městské knihovny v Dolním Bousově s platností od 1. 11. 2009:

Út 11:30 -18:00

Čt 7 - 11 a 11:30 - 15:00

Slavnostní otevření Městské knihovny a infocentra Dolního Bousova

13.11.2009 21:08

V předvečer státního svátku, 28. října 2009, byl slavnostně zahájen provoz v nové Městské knihovně a informačním centru Dolního Bousova. Reprezentativní prostory pro knihovnu a infocentrum vznikly celkovou rekonstrukcí v budově bývalé fary. Nyní tedy tyto dvě instituce sídlí v samém historickém středu města, v těsném sousedství Kostela sv. Kateřiny, v Kostelní ulici č.p. 141.

Všechny návštěvníky při vstupu do budovy přivítal osobně pan starosta Vynikal a svým zpěvem i pěvecký spolek Stojmír, jakožto typický zástupce kulturního života města Dolní Bousov. Hlavním účelem celé slavnosti bylo zejména poděkování všem, kteří se podíleli na rekonstrukci historické budovy. Tato byla před započetím prací v havarijím stavu a bez rychlého započetí prací by pravděpodobně během několika dalších let zchátrala natolik, že by ji již nebylo rozumně možné opravit.

Slavnostní otevření se těšilo nebývale velké účasti, odhadem se přišlo podívat asi 200 lidí. Pokud jste neměli to štěstí osobně, nabízíme alespoň několik fotografií ke shlédnutí ve Fotogalerii na tomto webu.

Záznamy: 176 - 179 ze 179
<< 32 | 33 | 34 | 35 | 36