z Michalovic Jan, konec 14. století

Příslušních významného panského rodu držel nejen Michalovice a Bezděz, ale koncem 14. stolet i malé panství dolnobousovské. Zdejší dění ovlivňoval i jeho poručník Těma z Koldic.