z Lobkovic Popelové, 16. - 17. století

V držení kosteckého panství se v letech 1551-1622 vystřídali Kryštof, Oldřich, Felich (=1604), Václav (=1616) a Vilém Popelové z Lobkovic. Zasloužili se o hospodářský a kulturní rozkvět panství a o jeho rekatolizaci mírnou cestou.