Vlček Jaroslav, 3. 3. 1913 - 17. 11. 1998

Vlček Jaroslav, 3. 3. 1913 - 17. 11. 1998

Působil jako lékař v Praze. Byl zetěm MUDr. Františka Vaňka, manželem jeho dcery Svatavy (1914 - 1985), také lékařky. Rád do Dolního Bousova zajížděl a napsal několik článků do zpravodaje Bousovák.