Květen - Rekonstrukce podkroví knihovny

Květen - Rekonstrukce podkroví knihovny

Díky vstřícnému přístupu současného vedení města probíhá od března rekonstrukce posledních prostor bývalé fary a to prostor v podkroví. Tyto prostory byly v původním projektu určeny jako byt pro vedoucí knihovny a infocentra. Protože v současné situaci toto řešení není potřeba, navrhly jsme, využít těchto prostor pro vytvoření chybějící přednáškové a spolkové místnosti. Podkrovní místnost bude zároveň sloužit jako tzv. spolková místnost, tedy místnost, kterou si bude moci spolek působící v Dolním Bousově pronajmout pro svou činnost.

Rekonstrukce by měla být hotova do konce května.

Fotogalerie: Květen - Rekonstrukce podkroví