Hlaváček Ondřej, 18. století

Dolnobousovský primas, jeden z vůdců poddaných kosteckého panství ve sporech s vrchností koncem 18. století.