Búsovce Ctibor z, ?

Nejstarší známý držitel Horního Bousova, zúčastnil se se Sulkem z Vlčího Pole, Kabalcem ze Sobotky a dalšími okolními šlechtici bojů s Vokem z Rotštejna. Zmiňován k roku 1323.