41. týden 2023

41. týden 2023

Novinka Nino Haratischwiliové Chybějící světlo nás přenese do Gruzie. Do Gruzie plné dramatických událostí, které komplikují dospívání čtyř hlavních postav, ale i tak se snaží jít svou cestu, hledají a bojují o dostatek světla.
"Každý by měl mít právo na dostatek světla! Dlouho přede mnou, dlouho před námi všemi si totéž uvědomila Dina a nehodlala se s tímto nedostakem smířit, o více světla bojovala až do konce."