22. 7. 2022 - AKROSTICH

22. 7. 2022 - AKROSTICH

Kdo si hraje, nezlobí! To se nám o velmi parném pátečním setkání čtenářského klubu potvrdilo hned několikrát. Po úvodním představení knih a krátkém popovídání o letních zážitcích jsme se s velkou chutí ponořily (stále se scházíme jen v ženském složení, takže tvrdé y má své opodstatnění :-) do našich rozečtených knih, někdo se po předem domluvené půlhodince jen stěží vracel zpět do čtenářského kruhu, kde už na nás čekal dnešní úkol - tvorba akrostichu ke slovům čtenář, kniha, knihovna. Čtvrté slovo jsme si každá na svůj pracovní list napsala sama, mělo to být slovo související s rozečtenou knihou - název, jméno hlavní postavy....

Nastalo tvůrčí ticho, ve kterém se každá z nás snažila vytvořit větu, báseň z prvních písmen daného slova, ač jsme měly první tři slova identická, tak výsledek byl pokaždé úplně jiný. Někdo byl stručný, někdo vtipný, někdo poetický....a jelikož nás tato aktivita příjemně uvolnila a domů se nám ještě nechtělo, tak jsme se pokusily i o společnou tvorbu, a tak vznikl akrostich na sloveso číst, který si můžete přečíst v úvodu článku. Ovšem nezůstalo jen u slovesa číst, posvítily jsme si i na čtenářský klub, a to hned ze dvou úhlů pohledu - nás nadšených čtenářek a našich drahých poloviček, které vždy jeden pátek necháme doma napospas vlastnímu osudu.

Olga Třísková