16. 2. 2024 - Emoce

16. 2. 2024 - Emoce

Mají literární postavy emoce? Kdekdo by mi odpověděl, že je to hloupá otázka. Ano. Vždyť jsou to také jenom lidé. Tedy většinou. Odborníci definují emoce jako schopnost reagovat na různé podněty prožitkem libosti či nelibosti spojeným s fyziologickými reakcemi, jako je zvýšení srdečního tepu nebo zrychlené dýchání. Poměrně snadno se přenášejí na ostatní, známe to všichni: někdo nemůže zastavit smích a za chvíli se smějeme všichni. A úplně stejně to mají literární postavy. Během našeho únorového setkání jsme se emocemi postav z naší právě rozečtené knihy zabývaly i my. Olinka nám předložila několik „karet“ zachycujících pomocí jednoduchých obrázků postav a různých barev různé emoce. My jsme se snažily odhadnout, jaké emoce zasáhly naši vybranou postavu a následně jsme vybraly vhodný obrázek, který aktuální situaci symbolizuje. Úkol se zdá jednoduchý, ale uvědomíte si při něm, že se musíte velmi zamýšlet a velmi porovnávat, abyste dospěli k nějakému závěru. Každá z nás nakonec dokázala zvolit příslušný obrázek a vysvětlila ostatním, proč volí právě tento.
 

A pak už následovalo odlehčení ve formě skvělé zábavy, kterou si doma můžete vyzkoušet i vy, určitě by se zalíbila i dětem, možná by mohla posílit i jejich vztah ke knihám a ke čtení. Každá z nás otevřela knihu na náhodné stránce a přečetla slovo nebo část věty, někdy celou větu, my ostatní jsme se snažily zareagovat pokračováním myšlenky, návazností, která nás mnohdy i překvapila. Náhodně tak vznikaly kraťoučké příběhy plné vtipu, legrace, mnohdy košilaté, ale i s hlubokou myšlenkou. Bavily jsme se výtečně! Vůbec se nám nechtělo přestat, vždyť nám to přinášelo samé kladné emoce! Neboť, jak tvrdí odborníci, emoční stavy, tedy ty kladné, mají vliv na paměťové procesy. A to je bonus navíc!


                                                                                                   Ingrid Mendlíková