1. 3. 2024 - Přednáška před projekcí filmu Bratři

1. 3. 2024 - Přednáška před projekcí filmu Bratři

Projekce filmu Bratři bude obohacena o přednášku


První páteční večer v měsíci patří v knihovně tradičně filmům. Na 1. březen jsme si pro vás připravili film Bratři. Pro lepší uchopení filmu jsme domluvili přednášku s panem Mgr. Martinem Tichým z Ústavu pro studium totalitních režimů. Poprosili jsme ho, aby nám pár slovy naznačil, čeho se bude jeho přednáška týkat:
„K novodobé české historii patří i fenomén protikomunistického odboje, v němž naprosto unikátní roli sehrála – nepřesně vyjádřeno – skupina bratří Mašínů, opředená mnoha mýty a nepřesnostmi. Mnohými oslavovaná, jinými pak zatracovaná. Osudy jednotlivých aktéru skupiny se protnuly ve velkém příběhu studené války, který se nově dočkal filmového zpracování. Ale ani tento pozoruhodný filmový počin nedokáže zastřít, že tu máme co do činění s minulostí rozprostřenou mezi realitou a zapomněním… Je třeba se tedy vrátit k základním otázkám: Co o působení skupiny skutečně víme a jak je možné její činnost interpretovat v širším kontextu československých dějin…“
Vstup na přednášku od 17.30 bude zdarma, po přednášce a krátké přestávce bude v 19.00 následovat projekce filmu. Není nutné se zúčastnit obou akcí najednou. Můžete přijít pouze na přednášku, případně jen na film, ale samozřejmě budeme rádi, pokud přednášku spojíte i se zhlédnutím filmu.