Předvánoční povídání o biblické zemi

25.11.2013 10:10

Městská knihovna srdečně zve na pořad s názvem Adventní pohoda s povídáním o biblické zemi, který můžete navštívit v úterý 3. prosince od 18 hodin.

Izrael je dnes územím, které je neodmyslitelně spjato s životem a také smrtí Ježíše Krista. Ježíš se narodil v Betlémě, vyrůstal v Nazaretu, pokřtěn byl v řece Jordán nedaleko Jericha a většinu svých skutků vykonal na březích Genezaretského jezera. Místem, kde byl nakonec ukřižován, kde vstal z mrtvých a vstoupil do nebe, se stal Jeruzalém. Jelikož místa jako Jeruzalém nebo Jericho existují dodnes, stala se zdrojem archeologických důkazů potvrzujících některé příběhy ze Starého zákona.

Pro židy je to země Bohem zaslíbená, minulé slávy i nových nadějí. Pro muslimy je to země, kde proroci stoupali k nebesům. Pro křesťany země, kde se narodil, žil, učil, dělal zázraky a byl ukřižován Ježíš Kristus.