Oprava kostela sv. Kateřiny v Dolním Bousově

11.02.2010 10:39

V říjnu loňského roku bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení „Kostel sv. Kateřiny v Dolním Bousově“. Cílem tohoto sdružení je zajistit finanční prostředky potřebné na dokončení opravy kostela započaté v r. 2007.

Máte-li zájem se o možnosti pomoci při rekonstrukci dozvědět více, přečtěte si v příloze dopis, kterým sdružení oslovuje všechny místní občany, rodáky a vůbec lidi, kteří mají zájem, aby naše obec byla zase o kousek krásnější. 

Váš příspěvek, pokud se pro dar rozhodnete, můžete:

  • poukázat na účet  234711075/0300,
  • přispět vhozením hotovosti do kasičky umístěné na odboru místního hospodářství v 1. patře na městském úřadě,
  • případně v hotovosti předat zakladatelům občanského sdružení (Fr. Borovička, Jos. Hurský, Jos. Vynikal) viz příloha.

Na virtuální prohlídku kostela se můžete vydat kliknutím na následují odkaz Foto_kostela_2009.

OS_kostel.doc (28,5 kB)