Literatura a osobnosti regionu na webu

26.03.2012 21:41

Městská knihovna si dala za cíl soustředit ve svém fondu regionální literaturu z dolnobousovska.

"Regionální literatura jsou v běžném pojetí všechna literární díla, v nichž se výrazným způsobem odráží autorův vztah k určitému kraji, k jeho zvláštnostem společenským, kulturním i jazykovým, k jeho etnické i přírodní osobitosti. V užším smyslu jde o literaturu, která slouží specifickým kulturním potřebám určité krajové oblasti a spoluvytváří místní kulturní život."        
(Slovník literární teorie, Praha: Československý spisovatel 1984, s. 312)

Regionální literatura zahrnuje literaturu o regionu (knihy, sborníky, časopisy, články….) a literaturu regionálních autorů (píší o regionu, narodili se nebo žijí v regionu).

Regionální osobnosti je širší pojem, vedle spisovatelů, novinářů atp. zahrnuje i výtvarníky (malíře, sochaře, keramiky...), architekty, hudebníky nebo například politiky.

Na stránky knihovny byl do menu vlevo přidán odkaz Regionální literatura, kde můžete námi shromážděné informace prostudovat.

V současné době vlastníme 59 titulů se vztahem k regionu, jsou však regionální tisky, o kterých se ani nedozvíme. Například sborníky či informační materiály místních spolků a další drobné tisky, ve kterých jsou informace, které nejsou nikde jinde uvedeny a přitom pro dokreslení dějin lokality Dolního Bousova a nejbližšího okolí mají velký význam.

Proto Vás prosíme, nabídněte nám publikace z dolnobousovska, rádi bychom pro budoucí generace uchovali informace o regionálním dění v co nejširším rozsahu. Vaše ochota k tomu může významně přispět. Děkujeme Vám za ni.