Kaleidoskop citátů a aforismů

13.04.2012 13:10

Koncem roku 2009 vydal PaedDr. Zdeněk Vaněk v malém nákladu svoji knihu „Kaleidoskop – moudré, poetické, humorné i rozverné střípky“

Autor nyní zpřístupnil Kaleidoskop na webové stránce kaleidoskop.webz.cz, odkud jej lze (ve formátu PDF)  z d a r m a  stáhnout.

"Kaleidoskop je svým pojetím a způsobem zpracování jedinečný a vymyká se z obvyklého, stereotypního rámce sbírek citátů. Je přehledný a tematicky návodný. Obsahovou orientaci usnadňuje členění do 29 tematických kapitol  s výstižnými hesly a obsáhlý rejstřík 620 klíčových slov. V Kaleidoskopu najdete tradiční i netradiční moudra, ale také aforismy reflektující současnou dobu a život. Je tu i téma sexuálního života, které bylo dosud ve sbírkách citátů víceméně tabuizované. Hodnověrnost citací se opírá o 260 použitých pramenů, které doplňuje rejstřík 1175 autorů se stručnou charakteristikou a biografickými daty."

PaedDr. Zdeněk Vaněk