Jak čteme v Dolním Bousově

15.07.2012 09:26

Protože máme v Dolním Bousově hezkou knihovnu, zájem o ni mezi občany stále narůstá. V roce 2011 bylo zaregistrováno 427 čtenářů, tj. 22 % z počtu obyvatel města. Na oddělení pro dospělé je přihlášeno 183 čtenářů, k tomu je třeba připočítat 244 čtenářů do 15 let. Do knihovny chodí 151 mužů a 276 žen, přičemž u dětí je poměr více vyrovnaný. Tento trend je nejen v Dolním Bousově již několik let stejný – zkrátka ženy čtou více. V roce 2011 se zapsalo do knihovny 354 čtenářů s bydlištěm přímo v Dolním Bousově, 73 čtenářů k nám dojíždí z okolních vesnic.

Nejčastěji nás čtenáři navštěvují v úterý. Nejvíce plno bývá v knihovně v úterý mezi 12. a 13. hodinou a stejně tak ve středu mezi 15. a 16. hodinou. Kupodivu ale nejvíce knih se v průběhu roku půjčilo v úterý mezi 15. a 16. hodinou. V uplynulém roce byla knihovna otevřena 198 půjčovních dnů (940 hodin) a navštívilo nás 6 692 uživatelů. Čtenáři si půjčili během roku 13 920 knížek, tj. v průměru si každý čtenář během roku odnesl domů 33 knih.

Pro zajímavost: při počtu 244 dětských čtenářů a počtu 4 058 výpůjček dětské literatury vychází 16 přečtených knih na jednoho dětského čtenáře, což není v dnešní přetechnizované době vůbec špatné.