Doplněná fotogalerie

15.11.2011 09:43

Do fotogalerie přibyly fotografie z většiny letošních akcí a besed pořádaných v knihovně. 

Fotky z akcí pořádaných pro děti jsou na dětských stránkách knihovny v Knižním doupěti.