Dolnobousovsko v literatuře

13.01.2015 13:55

Do knihovniček regionálních patriotů letos před Vánoci přibyla nová publikace. Autorem je historik Karol Bílek. Publikace s názvem Dolnobousovsko v literatuře a kultuře má téměř 100 stran doplněných bohatou obrazovou přílohou a vychází jako první svazek plánované edice tzv. Bousovské regionální knihovničky. Cena brožury je 65 Kč a lze ji zakoupit v infocentru v Kostelní ulici.

Publikace je výsledkem mravenčí práce historika Karola Bílka, který shromáždil všechny písemné zmínky o Dolnobousovsku od těch nejstarších až po dnešní dobu. V publikaci je zmíněna tvorba regionálních autorů a rodáků. V neposlední řadě jsou v publikaci zmíněna i regionální periodika a obecní zpravodaje. A protože k literatuře a kultuře měly odedávna blízko také škola, kostel, knihovna kronika, divadlo hudba a některé spolky, sleduje autor i je.