Dejte knihám svobodu

23.06.2012 13:24

Máte doma knihy, které jste už přečetli a znovu už je číst nehodláte? Odrostli vaši potomci dětským knihám? Máte některé výtisky dvakrát? Neváhejte a pusťte je do světa! Vyberte si Knihotoč, zaregistrujte sebe i knihu a pojďte si hrát.

Dolním Bousově jsme pro Vás opět umístili 7 knih na veřejně přístupných místech: čekárna praktických lékařů, čekárna u zubaře ul. Zahradní, "čekárna" u matriky na Městském úřadě, pošta, cukrárna na náměstí, polička na košíky v COOPu.

Knihotoč je hra, která podporuje putování knih mezi čtenáři. Časově neomezenou akci knihotoč pořádá Občanské sdružení pro iliteraturu (www.iliteratura.cz). Jako útočiště pro knihy putující knihotočem slouží řada knihoven, škol a rovněž občerstvo-vacích zařízení, jako kavárny, čajovny po celé ČR.

Princip hry

Na předem určených (kavárny, čajovny apod.) i zcela nečekaných místech – na sedadle v autobuse, na lavičce, na stole v hospodě – lze najít knihy. Ale nejsou to knihy zapomenuté, nýbrž „volné“. Knihotoč hraje neviditelný okruh čtenářů, a to s velkým, blíže neurčeným počtem knih. Komunikaci hráčů i knih umožňují webové stránky s adresou www.knihotoc.cz.

Cílem hry je číst knihy a pak je pouštět do knihotoče, to znamená pustit je do světa, do oběhu, pokusit se sledovat, kudy putují, kdo je čte a co si o nich myslí. Proto je důležité si knihu nejen půjčit, ale i zaznamenat její pohyb prostřednictvím této webové stránky.

Hra je místně a časově neomezená, hráči nejsou ničím - ani věkem - limitováni. Pusťte se do hry s námi!