Činnost knihovny v roce 2023

06.02.2024 13:51

V Městské knihovně Dolním Bousově uhradilo v roce 2023 registraci 739 čtenářů, z toho 348 dětí do 15ti let. Uživatelem služeb knihovny je tak více než 25% obyvatel města. 

Stav knihovního fondu (tedy celkový počet knih v majetku knihovny) k 31.12.2023 byl 15 648 svazků. Z toho bylo konkrétně 12 007 svazků beletrie (tj. romány, povídky, pohádky, detektivky) a 3378 svazků naučné literatury. Pravidelně odebíráme 26 titulů časopisů. V nabídce jsou časopisy jak pro dospělé, tak pro děti. Nabídku titulů každoročně aktualizujeme a obohacujeme o nově založené časopisy. Knih nebo časopisů se za loňský rok půjčilo celkem 30 110 kusů. Dospělí čtenáři si vypůjčili 19 032 svazků a děti a mládež do15ti let celkem 6820 knih, z toho počtu dokonce 687 činily knihy naučné. 

Městskou knihovnu v roce 2023 navštívilo 13 920 návštěvníků, z toho 1704 bylo virtuálních návštěvníků, kteří vstoupili do elektronického výpůjčního systému nebo si vyhledávali knihy v elektronickém katalogu na internetu. Na jednoho registrovaného čtenáře připadlo v roce 2023 v průměru 41 výpůjček (ať už knih nebo časopisů).

V roce 2023 jsme vyřídili 173 rezervací knih pro naše čtenáře (zapsáním rezervačního záznamu na zrovna vypůjčenou knihu, při vrácení knihy proběhne zaslání upozornění emailem či SMS objednávajícímu čtenáři). V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme pro naše čtenáře vyřídili 818 požadavků na zapůjčení knih z jiné knihovny v České republice. Sami jsme takto vyhověli 122 požadavkům na zapůjčení naší knihy pro čtenáře v jiné knihovně, kde tuto knihu neměli. V knihovně a v infocentru jsou k dispozici 3 počítače pro veřejnost a počet uživatelů internetu, který je pro čtenáře i návštěvníky knihovny zdarma, činil v loňském roce 77, což je značný pokles např. oproti roku 2015, kdy to bylo 330 uživatelů. Je tedy zřejmé, že data již mají na svých mobilních telefonech téměř všichni. 

Opět jsme v loňském roce využili možnost prostřednictvím naší nadřízené knihovny v Mladé Boleslavi čerpat finanční částky na nákup knih ze Středočeského kraje. Systém funguje tak, že knihovna v MB nakoupí za prostředky Stč kraje knihy dle našich požadavků. Tyto knihy jsou nám pak trvale zapůjčeny do naší knihovny. Snažíme se vybírat především velmi drahou naučnou literaturu – průvodci, jazyková literatura, komiksy, manga apod., která by jinak odčerpala příliš prostředků z našeho vlastního rozpočtu na nákup knih. 

V průběhu roku se uskutečnilo 104 knihovnických lekcí a besed pro žáky ZŠ a děti z místní MŠ a družiny. Snažíme se postupně už ty nejmenší seznamovat zábavnou formou s knihou. Žáci prvního stupně se účastní celoroční čtecí soutěže o účast na Noci s Andersenem. Žáci druhého stupně soutěží se svou třídou o titul Kamarádi knihovny. Pro širokou veřejnost jsme za rok 2023 uspořádali 26 kulturních akcí.

V rámci projektu Národní knihovny – Knížky pro prvňáčky jsme získali pro děti zdarma 55 ks knížek s názvem Křeček v letu od spisovatelky Zuzany Barilové. Knihy byly dětem předány na slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře. Základ naší činnosti tvoří výběr knih, nákup a jejich následné zpracování v programu KOHA. V roce 2023 přibylo do fondu knihovny 904 nových knih. Přihlásili jsme se do projektu Česká knihovna 2023 dotovaného ministerstvem kultury. Od Moravské zemské knihovny v Brně jsme obdrželi 33 námi vybraných knih od českých autorů v ceně 6 082 Kč zdarma. V rámci činnosti knihovny také funguje výstavní galerie v přízemí budovy, čtenářské kluby pro děti i dospělé a v neposlední řadě promítání filmů na plátno v podkrovním sále knihovny, tzv. kino v knihovně. V letošním roce také poprvé proběhl týden příměstského tábora pro děti s tematikou knih a čtenářství.

Dita Říhová