Charitativní bazar knih

14.03.2022 08:45

Březen - měsíc čtenářů


Přijďte si k nám vybrat z vyřazených knih, doplňte si své domácí knihovničky. Veškeré peníze, které prodejem vyřazených knih získáme, věnujeme na konto SOS Ukrajina Člověka v tísni.