ze Šelnberka Jan, ? - 1508

Majitel kosteckého panství od roku 1497, umírněný katolík, který působil v úřadě nejvyššího kancléře a nejvyššího komorníka zemského. Dbal o rozkvět celého panství. Jeho syn Jindřich prodal roku 1524 panství Bibrsteinům.