Zajícové z Hasenburka, 15. století

Katolický šlechtic Mikuláš Zajíc z Hasenburka získal kostecké panství sňatkem se Škonkou z Kunštátu asi roku 1414. Jeho syn Jan držel panství zprvu s bratrem Oldřichem, pak sám. Připojil ke Kosti i panství Trosky a Hrubá Skála. Působil v úřadech dvorského sudího a později nejvyššího kancléře. Byl odpůrcem Jiřího z Poděbrad a byl i literárně činný. Po jeho smrti 15. 5. 1495 prodali dědicové zadlužené panství Janovi ze Šelnberka.