Volf-Rachvalák Ladislav, 18. 3. 1897, Sobotka - 26. 12. 1930 (Sobotka)

Po gymnaziálních studiích pracoval jako bankovní úředník v Jičíně. Psal verše i prózu a překládal, drobnější práce mu vyšly v regionálním tisku. Pseudonym si zvolil podle Rachval u Dolního Bousova.