Vetešník František Matějovič, 1. 11. 1784, Jizerní Vtelno - 19. 1. 1850 (Sobotka)

Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslav, filozofii v Praze a seminář v Litoměřicích. Po vysvěcení byl kaplanem v Mcelích, v letech 1815-1819 v Dolním Bousově, pak farářem v Markvarticích a od roku 1838 děkanem v Sobotce. Byl literárně činný, skládal verše, překládal a psal odborné články. Měl bohatou knihovnu a v Markvarticích i v Sobotce založil farní kroniky. Dějinám kraje se věnoval v díle Fideikommissherrschaft Kost und Rakow, které zůstalo v rukopise.