Vejražka Miloslav, 15. 11. 1910, Drážďany - 17. 10. 1940, Crantham (Anglie)

Vejražka Miloslav, 15. 11. 1910, Drážďany - 17. 10. 1940, Crantham (Anglie)

Pokřtěn Miloslav Ervín až v D. Bousově 4. 9. 1916, do školy začal chodit 16. 9. 1916 v DB (bytem nám. čp. 270). Z 5. tř. přešel do reálky v Ml. Boleslavi.

V průběhu vojenské prezenční služby byl roku 1932 jmenován podporučíkem a stal se vojákem z povolání. Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a jako premiant dělostřeleckého oboru byl roku 1935 povýšen do hodnosti poručíka se zařazením do 102. dělostřeleckého pluku. V čs. armádě dosáhl ještě hodnosti nadporučíka. Po německé okupaci Československa v březnu 1939 odešel do zahraničí. Bojoval ve Francii, pak byl přesunut do Británie. V britské armádě byl poručíkem, letec–radiotelegrafista 311. čs. bombardovací perutě RAF.

Při návratu z náletu na Brémy měl bombardér, ve kterém byl členem osádky, poruchu a M. Vejražka zahynul, neboť se mu při nuceném seskoku neotevřel padák. 

Bratr Vítězslava Vejražky.