Švorc Miloslav, 25. 8. 1942 (Rabakov)

Kreslíř, jeho humorné obrázky vycházejí v regionálním tisku (ponejvíce v cyklech, např. Pranostiky). Vystavoval ve Starých Hradech i jinde.