Staška František, 14. 8. 1924 (Sobotka) - (Sobotka)

Pracoval jako požární technik, poté ve Strojtexu. V Sobotce byl aktivně zapojen do kulturního a spolkového života (skauting, ochotnické divadlo, hasičství, knihovna), psal do Zpravodaje Šrámkovy Sobotky a podrobně zdokumentoval 1. odboj v knize Legionáři ze Sobotecka (1998), v níž shromáždil i údaje z Dolnobousovska.