Sobotecký hřbitov

Karol Bílek, Josef Jindra:

Sobotecký hřbitov je už dávno uznávaný kulturní fenomén, nejen díky vynikajícím Šrámkovým veršům, jimiž je půvabná, pečlivě připravená knížka uvedena. Karol Bílek s pečlivostí sobě vlastní připomíná i pohřbívání v Sobotce v předminulých stoletích (v kostele i kolem něj), v závěru textu nezapomněl ani na hřbitovy a hřbitůvky v okolních obcích.