Smrž Jan Václav, 14. 5. 1835, Dolní Lochov - 16. 3. 1921 (Jičín)

Nižší reálku studoval v Jičíně a v Mladé Boleslavi, potom přešel na učitelský ústav v Hradci Králové. V letech 1868-1873 učil v Sobotce a v letech 1873-1897 byl řídícím učitelem v Dolním Bousově. Zde psal městskou kroniku, dirigoval pěvecký sbor Stojmír a prožil stavbu nové školy. Škole daroval sbírku hmyzu a sušených rostlin. Vydal několik naučných spisů (např. Zeměpis Čech a místopisem okolí města Sobotky) a psal do pedagogických časopisů.