Ort František, 1865 - 9. 10. 1931 (Střehom)

Rolník, zakladatel továrny na zpracování ovoce a sodovkárny ve Střehomi. Funkcionář okresní samosprávy, člen ústředního výboru České zemské hasičské jednoty. Pocházel z rodu Ortů, který je doložen ve Střehomi od roku 1594.