Fierlinger Antonín, 21. 6. 1812 (Turnov) - 13. 4. 1893 (Dolní Bousov)

Gymnázium studoval v Mladé Boleslavi, pak praktikoval ve vrchlabské lékárně, studia dokončil absolvováním farmaceutického kurzu v Praze roku 1837. Převzal otcovu lékárnu v Sobotce, uplatnil se ve společenském životě města a v letech 1851-1861 byl jeho starostou. Pak se odstěhoval do Nové Vsi u Roudnice jako nájemce velkostatku, krátce žil v Praze a od roku 1875 byl správce cukrovaru v Dolním Bousově. Mimo jiné se zasloužil o vysazení lipového stromořadí a sbíral materiál na národopisnou výstavu. Jeho ostatky byly v roce 1971 převezeny do Olomouce.