Dlouhá Marie, 19. stol.

V roce 1882 působila jako privátní učitelka dívek v Dolním Bousově a v tomtéž roce vydala v Mladé Boleslavi knihu Životopis mé prababičky, v níž sleduje osudy svého rodu v Dolním a Horním Bousově, ve Všeborsku a v Obrubcích od poloviny 18. století.