Březen - Čtenář roku 2012

Březen - Čtenář roku 2012

Na zahajovací besedě měsíce čtenářů, v pátek 1. března, jsme v naší knihovně vyhlásili a ocenili svého „Čtenáře roku“ minulého. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček knih za uplynulý rok. V dětské kategorii byla nepilnější čtenářkou Adéla Kuželová se 171 knihami a Matyáš Štěpař se 161 přečtenými knihami. Úctyhodný výkon i vzhledem k tomu, že Matyáš navštěvuje teprve 3. třídu. V kategorii dospělých čtenářů jsme ocenění předali naší dlouholeté věrné čtenářce, paní Elišce Markové a dále panu Miroslavu Buriánkovi. Pan Buriánek začal městskou knihovnu navštěvovat v roce 2011, ale ihned se stal nejaktivnějším mužským čtenářem se širokým záběrem.

Fotogalerie: Březen - Čtenář roku 2012