Slavnostní otevření Městské knihovny a infocentra Dolního Bousova

13.11.2009 21:08

V předvečer státního svátku, 28. října 2009, byl slavnostně zahájen provoz v nové Městské knihovně a informačním centru Dolního Bousova. Reprezentativní prostory pro knihovnu a infocentrum vznikly celkovou rekonstrukcí v budově bývalé fary. Nyní tedy tyto dvě instituce sídlí v samém historickém středu města, v těsném sousedství Kostela sv. Kateřiny, v Kostelní ulici č.p. 141.

Všechny návštěvníky při vstupu do budovy přivítal osobně pan starosta Vynikal a svým zpěvem i pěvecký spolek Stojmír, jakožto typický zástupce kulturního života města Dolní Bousov. Hlavním účelem celé slavnosti bylo zejména poděkování všem, kteří se podíleli na rekonstrukci historické budovy. Tato byla před započetím prací v havarijím stavu a bez rychlého započetí prací by pravděpodobně během několika dalších let zchátrala natolik, že by ji již nebylo rozumně možné opravit.

Slavnostní otevření se těšilo nebývale velké účasti, odhadem se přišlo podívat asi 200 lidí. Pokud jste neměli to štěstí osobně, nabízíme alespoň několik fotografií ke shlédnutí ve Fotogalerii na tomto webu.