Pro milovníky historie města

13.12.2017 10:58

Regionální část knižního fondu dolnobousovské knihovny se v loňském roce rozrostla o dvě sady historických rarit. Počátkem roku přibylo do polic 17 svazků svázaných zpravodajů Bousovák. Těchto 17 svazků pokrývá všechna čísla zpravodaje od počátku jeho vydávání, tj. za 53 let.

Dalším přírůstkem knihovny jsou historické kroniky města. V průběhu roku 2016 a 2017 byly kroniky postupně po jedné zapůjčovány z okresního archivu z Mladé Boleslavi. Každá kronika pak byla nafocena do počítače, digitálně lehce upravena (zvýrazněno písmo) a vytištěna. Celkem bylo digitalizováno 7 dílů kronik, čemuž odpovídá 3400 stránek. Vytištěné listy byly dány ke svázání a vznikly tak věrné kopie historických kronik. Tyto si však můžete k nám do knihovny přijít přečíst.