Nová pravidla používání internetu pro děti do 15 let

04.02.2011 14:11

Vzhledem k současné situaci přistupujeme k úpravě pravidel užívání bezplatného přístupu k internetu v Městské knihovně a infocentru v Dolním Bousově. Úprava se s platností od 7. února 2011 týká dětí a mládeže do 15 let, pro ostatní zůstává přístup neomezený a zdarma.

Přístup na internet v prostorách Městské knihovny a infocentra, tzn. jak v knihovně v 1. patře, tak v místnosti infocentra v přízemí, se bude řídit nově formulovanými Pravidly pro užívání internetu. Plné znění pravidel ke stažení: Pravidla_internetu.pdf (51,7 kB)

 

Pravidla využívání internetu pro děti do patnácti let

  • pro možnost využití internetu musí být registrovanými čtenáři knihovny,
  • musí mít písemný souhlas rodičů (přihlášky k vyzvednutí u knihovnice),
  • při vstupu do knihovny má žadatel o bezplatný přístup k internetu povinnost předložit platný čtenářský průkaz se zaplacenou roční registrací,
  • právo využívat bezplatný internet má pouze držitel platného čtenářského průkazu - není možné toto právo přenášet na někoho jiného ani sdílet PC s dalšími osobami,
  • o pořadí zájemců o oprávněný bezplatný přístup k internetu rozhoduje při větším počtu zájemců obsluha knihovny,
  • na internetu mohou být nejdéle půl hodiny (ve výjimečném případě je po dohodě s knihovnicí možné tuto dobu prodloužit),
  • uživateli není dovoleno hrát počítačové hry a navštěvovat stránky s pornografickým obsahem,
  • uživatel je povinen nahlásit zahájení i ukončení práce na počítači; po ukončení práce musí být počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou,

Při nedodržování výše uvedených pravidel může knihovna omezit uživateli právo používat služeb knihovny.