Donášková služba

02.04.2012 08:33

Městská knihovna Dolní Bousov zavedla novou službu. Starší a dlouhodobě nemocní občané si mohou po dohodě s knihovnicí jednou měsíčně (každý první pátek v měsíci) nechat přinést knihy a časopisy až domů.

Je to služba pro občany, pro které je docházení do knihovny obtížné (stáří, nemoc, tělesné postižení). Domluvit se mohou přímo v městské knihovně nebo na telefonním čísle: 322 312 002 nebo zasláním e-mailu:knihovna@dolni-bousov.cz.

Tato služba je zdarma, stačí být čtenářem knihovny, zaplatit roční registrační poplatek.